V.S. interview deel 4 is online

Share with


Christianne van Wijk & Ronald Bernard


PERSOONLIJKE BEWUSTWORDING via onderwerpen

In de zomer van 2023 heeft Nikolai Schweber een diepte interview afgenomen met Ronald Bernard.

 

Een Goed Beheer van Al het Leven kan gerealiseerd worden door een radicale verandering van het financiële systeem en dit is mogelijk zodra er voldoende mensen meedoen. Voor dit laatste is een bewustwordingsproces nodig, aangezien een mens niet zomaar vanzelf van gedachten en gewoonten verandert en in dat kader is dit interview gegeven. Het meerdere uren durende gesprek zal in een aantal delen in 2024 gepubliceerd worden.

 

Per deel kom je veel te weten over de innerlijke reis van Ronald. Hetgeen hij deelt kan je (h)erkenning en bewustzijn geven als vervolgstap in je eigen transformatie. Publicatie vindt plaats zodra de ondertiteling in het Nederlands en Engels gereed zijn. De andere talen worden er later successievelijk aan toegevoegd.

 

Deel 1: How my first life started to develop

In het eerste deel legt Nikolai essenties bloot van Ronald zijn leven aan de hand van pittige vragen. Wat ligt er aan ten grondslag dat hij zo gemotiveerd is om zich jarenlang in te zetten voor een meer liefdevolle wereld voor de kinderen? In slechts 30 minuten kom je veel te weten over de innerlijke reis van Ronald: https://youtu.be/Kw7qcuJ7onM.

 

Deel 2: The deep insights gained from my first life

Hierin vertelt Ronald over hoe hij tijdens zijn carrière in de financiële wereld meer te weten kwam over de structuur en macht van de mensen waar hij voor werkte. Hij vertelt over zijn ervaringen, in hoe mensen zich tegenstrijdig gedragen en voordoen, over onze vrije wil, de keuzes en verantwoordelijkheden die wij als mensen verder vorm kunnen geven: https://youtu.be/Uj1lbX7w-Ko.

 

Deel 3: We only see a part of the spectrum of life

In deel 3 neemt Ronald Bernard je mee in de (deels) onzichtbare realiteiten van onze leefwereld. Wist je dat de machthebbers van de 'oude' wereld op alle vlakken een diep zwart gat van leegte in zich dragen? Wist je dat zodoende bijna alle ellende in de wereld wordt gecreëerd als verdienmodel? Zo werden er 500.000 kinderen gedood (geofferd) tijdens de invasie van Irak voor het bemachtigen van alle olievelden. Dat is puur kwaadaardig. Daartegenover staan liefdevolle bevrijdende en radicale oplossingen voor eenieder die het wenst. Sinds zijn bijna doodervaring zet Ronald zich via samenwerking in voor wereldvrede: https://youtu.be/qacaZh5cIic

 

Deel 4: Approaching crossroads of history and future

Deel 4 gaat over het bepalen van jouw positie op je levenspad. Indien je nu op een kruispunt staat, welke kant ga je op? Besluiten worden genomen aan de hand van informatie. Welke bronnen raadpleeg jij en doe je er iets mee? Ronald Bernard vertelt over dissociatie, politieke agenda’s, zijn keuzes, inclusief de voor- en nadelen daarvan. Deze wereld maken we samen, de mensheid functioneert als één lichaam en toch is ieder mens uniek. Wil jij op jouw manier bijdragen aan een betere wereld? Kijk deze video om te weten te komen welke stappen je al kunt zetten. https://youtu.be/v9ueAIiJ9NY