Waarom

Over het huidige systeem

In het eerste filmpje legt de 13 jarige Victoria Grant haarscherp uit hoe het huidige systeem en de wereld in elkaar zit. Ze vertelt hoe we samen veel kunnen veranderen naar een wereld van welzijn, welvaart en welbevinden.

In verband met het internationale karakter van alle oorzaken en gevolgen, zijn een aantal filmpjes in het Engels. Helaas zijn wij als vrijwilligers van dit burgerinitiatief beperkt in onze tijd en kunnen wij niet alle filmpjes in het Nederlands ondertitelen.

Filmpjes met mooie oplossingen worden uiteraard ook geplaatst. Als je een interessant filmpje weet, dat aanvullend is aan de huidige filmpjes, dan ontvangen wij graag de URL link. Je kunt de link delen via contact. Mocht jij tijd en kunde hebben om filmpjes te ondertitelen, dan horen wij dat graag. Alvast bedankt.
Tip interessant filmpjeDoe mee...

 

 


 

1. Door renteheffingen ontstaan tekorten

Ons huidige geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen of verkopen. Schuld draagt rente in zich mee.

 

Rente onttrekt geld uit de samenleving waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden.

 

Deze schulden dragen ook weer rente in zich mee. Al honderden jaren wordt schuld op schuld en rente op rente gestapeld. 80% van de mensen betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt. Het systeem gaat ten koste van vele mensen, onze aarde, haar bodemschatten en het milieu.

 


 

2. Enige feiten hoe rijk over arm heerst

Tegenwoordig praat men over de rijke 1% die in totaal meer heeft dan alle andere mensen samen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? De analyse in dit filmpje laat zien hoe het zit. Het bevestigt de feiten uit het eerste filmpje.

 

80% van de mensheid is relatief gezien arm. Rijke landen geven elk jaar 130 miljard aan ontwikkelingshulp aan ‘arme’ landen. Vervolgens halen multinationals elk jaar voor 2 biljoen aan waardevolle grondstoffen uit deze landen.

 

Wie ontwikkelt wie met deze ontwikkelingshulp? Deze ‘hulp’ wordt betaald met belastinggeld. De 300 rijkste mensen bezitten net zoveel als 3 miljard van de armste mensen. Daarmee bezitten deze mensen bijna alles op aarde.


 

3. A tiny tax from bankers transactions

Robin Hood Tax is a tiny tax on bankers that would raise billions to tackle poverty at home and abroad. Oxfam is supporting the Robin Hood Tax campaign as part of a coalition of over 50 charities.


If governments took a tiny tax of 0.05% from international bankers transactions, it could generate hundreds of billions of pounds every year that could stop cuts in crucial public services and help fight global poverty.
Watch Bill Nighy explain this 'sweet, little idea.'

 

Doe mee...