Fees

Onze kernwaarden op een rij

FEES als rendement

Door de pagina ‘Waarom’ te bekijken, wordt duidelijk dat het huidige geldsysteem toe is aan een andere keuzemogelijkheid. B of Joy co-op heeft met het URA platform deze keuzemogelijkheid in huis. De leden van de coöperatie creëren via het URA platform F.E.E.S. als rendement. Deze staan voor Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement. Deze dragen de hogere kernwaarden van B of Joy.

 

Financieel

Financieel rendement

Voor waardevastheid en natuurlijke groeiDe spaar- en investeringsprogramma’s binnen het URA platform zijn dienstbaar aan de leden en de samenleving. Binnen het URA platform dient de URA munt als rekeneenheid. De URA is wereldwijd een circulaire, lokale, complementaire munt. De URA wordt niet gebruikt voor renteheffingen, speculaties, beursactiviteiten en bonussen. Bij de B of Joy co-op is jouw geld veilig, omdat het onder jouw eigen beheer en controle staat binnen het URA platform.

 

Het B of Joy co-op investeringsprogramma investeert middels de URA munt uitsluitend in producten en diensten die een eerlijke en rechtvaardige samenleving bevorderen. Daarin bepaal jij zelf hoe je jouw URA (spaar)gelden investeert in de reële economie. Zo kun je bijvoorbeeld meedoen aan het investeren in schone energiebronnen. Dat zal een financieel rendement geven dat overeenkomt met natuurlijke groei. Het hogere doel achter Financieel rendement is, dat we de economie weer gezond maken zonder dat het ten koste gaat van iets of iemand. Een bijkomend gevolg is dat er ook rendement op het persoonlijke vlak is, dat niet in geld is uit te drukken.

 

Ecologisch

Ecologisch

Voor een goed beheer van al het levenSinds het ontstaan van crisissen is de overheid uitsluitend bezig met het terugdringen van monetaire begrotingstekorten. Elke procent boven de 3% leidt direct tot politieke paniek. Afgelopen nazomer passeerden we weer de ‘Overshoot Day‘ die aangeeft dat we de jaaropbrengst van de Aarde hebben opgebruikt. Vanaf die dag is er een ecologisch begrotingstekort van 36% voor de rest van het jaar. Dat lenen wij van de aarde, onze kinderen en kleinkinderen. Is dat werkelijk geven om het ware leven?

 

Het kan anders. B of Joy co-op staat voor rechtvaardige duurzame ontwikkeling en natuurlijke groei, zodat wij gebruikmaken van de overvloed die de natuur ons geeft. B of Joy co-op werkt met de F.E.E.S. rendementen en investeert zoveel mogelijk in mensen, Midden- en Kleinbedrijf (MKB), schone energie, zuiver levend water, gezond voedsel en betaalbare huisvestingsprojecten. B of Joy co-op geeft de aarde en onze (klein)kinderen een 'Goed Beheer van Al het Leven' terug.

 

Emotioneel

Emotioneel

Voor verbinding, vertrouwen en vreugdeWe hoeven niet meer toe te kijken hoe de huidige systemen onze geldzaken beheren. We hoeven ook niet meer afhankelijk te zijn daarvan. We kunnen het weer samen zelf doen. We hebben de keuze om met onze eigen complementaire URA munt circulair te werken! Het beheren van onze eigen gelden geeft een enorme vrijheid terug. Geld wordt weer een (ruil)middel om ons en de samenleving te dienen.

 

Zodra een 'Goed Beheer van Al het Leven' weer aan onze horizon verschijnt, verbetert ook het algemene en emotionele welzijn van de mens. En dat is goud waard, want dat geeft ons levensvreugde. Vergelijk het met wanneer je denkt aan je dierbaren: een gevoel van verbondenheid waar we blij van worden. In zo'n gemoedstoestand hebben we meer over voor onze leefomgeving, medemens en onszelf.

 

Sociaal

Sociaal

Voor vernieuwing en medemenselijkheidVanuit overvloed ontstaan mooie nieuwe dingen. De kans op herstel van relaties, verbinding, vertrouwen, de economie en (levens)vreugde neemt toe. B of Joy co-op gaat in eigen beheer aan URA pensioensparen doen. Deze URA gelden investeren de coöperatieve leden voor een langere termijn in de reële economie. Zoals in de lokale economieën van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de vele ZZP'ers.

 

B of Joy co-op biedt het MKB en de ZZP'ers, die voor ruim 90% de ruggengraat en motor van onze economie zijn, een totaalpakket aan van financiële dienstverlening die een onderneming administratief werkelijk ontzorgt. De B of Joy co-op leden beschikken binnen het URA platform over een inkoopcollectief, marktplaats en bedrijvengids. B of Joy co-op behelst een nieuwe vorm van verbinding in coöperatief handelen, waarbij ieder lid mede-eigenaar is van de B of Joy co-op. Het sociaal rendement geeft vernieuwing in medemenselijkheid en verbetert het welzijn van de mensen in onze samenleving.

 

Transitie

Transitie

Voor een nieuw dienstbaar geldsysteemDe B of Joy co-op transitie staat voor echte duurzame en rechtvaardige veranderingen op het gebied van Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement. Deze rendementen zorgen voor een andere kijk op de essenties en kernwaarden van ons bestaan, waarbij dienstbaarheid aan de samenleving weer normaal wordt. B of Joy co-op transformeert een oud systeem naar een nieuw geldsysteem.

 

Deze transitie heeft effect op de gehele samenleving, zoals bijvoorbeeld de economie, het belastingstelsel, de democratie, instituties, onze cultuur, technologie, energiemarkt, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, transportwereld, natuur en milieu. Wij zijn zelf de transitie. Het gaat om jouw vrije wil en de keuzes die jij daarin maakt. Onthoud daarbij één ding: Wij hebben ALLEN recht op een financieel platform waarbij geld geen doel, maar een middel is. Een ruilmiddel om ons leven echt gemakkelijker te maken.

 

 

> DEZE WEBSITE IS ONDER CONSTRUCTIE